Reklamace - stručný návod

V případě, že se na zboží zakoupeném přes internetový obchod www.bikepuzzle.cz objeví závada v záruční době, má zákazník právo uplatnit reklamaci. V takovém případě je nutné vadné zboží včetně jeho příslušenství doručit spolu s kopií účtenky nebo fakturou a s popisem závady na adresu provozovny. Pro rychlejší komunikaci Vás prosíme o uvedení emailové adresy a telefonního čísla. Za poškození způsobené během přepravy, např. nevhodným obalem zboží, prodávající neručí. Proto se zboží snažte posílat řádně zabalené a ochráněné.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Bike puzzle s.r.o.

Pražská 1594

252 10, Mníšek pod Brdy

Reklamované zboží musí být řádně vyčištěné, vysušené a hygienicky nezávadné. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamované zboží odmítnout převzít.

Pro přijetí reklamovaného zboží prodávajícím bude kupující elektronicky informován o zahájení reklamačního řízení. Veškeré reklamace se snažíme vyřešit v nejkratší možné době. Maximální doba k vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Více informací naleznete v obchodních podmínkách v článku č. 7 - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

Plné změní obchodních podmínek nalznete zde.

V Mníšku pod Brdy, dne 25.5.2018                                                                                                                         Kategorie zboží